Đóng góp dự thảo Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 04/7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Theo Đề án, với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của Hội Nông dân Việt Nam một cách thực chất; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân; khơi dậy và phát huy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp, sáng tạo của giai cấp nông dân; phát huy tài nguyên bản địa…

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đóng góp ý kiến bổ sung vào các nội dung của Đề án: Mục tiêu đến năm 2025 “Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt tối thiểu 20%, riêng đối với các tỉnh miền núi đạt tối thiểu 15%”. Bổ sung phần nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm “Đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đội ngũ lãnh đạo hợp tác xã do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập về chuyển đổi số, kỹ năng quản lý, quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các hợp tác xã với các thành viên và giữa các thành viên với hợp tác xã nhằm xây dựng tổ chức hợp tác xã vững mạnh để tổ chức sản xuất, kinh doanh, tham gia thị trường hiệu quả, đem lại lợi ích cho thành viên”. Đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần làm rõ nhiều nội dung trong phần vay vốn hỗ trợ…

Qua hội nghị này, Ban soạn thảo Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp của các địa phương và các bộ ngành có liên quan để hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới./.

Xem thêm