Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng nay (14/10), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh...

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Trung ương, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bắc Kạn đạt nhiều kết quả tích cực sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

Tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bắc Kạn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bắc Kạn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành 36 nghị quyết, 27 chỉ thị, 6 đề án, 23 chương trình, 178 kế hoạch, 227 kết luận… để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm điểm, đánh giá và dự báo đến cuối nhiệm kỳ có 54/66 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt mục tiêu đề ra; còn 11 chỉ tiêu khó đạt và 1 chỉ tiêu khả năng không đạt.

Kết quả cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm (2021, 2022) đạt 5,02%, 9 tháng đầu năm 2023 đạt 5,8%, GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 46,3 triệu đồng/người, tăng 5,37 triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp; xây dựng và dịch vụ - du lịch phát triển ổn định. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,35% (cao nhất cả nước). Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi. Toàn tỉnh có 01 huyện nông thôn mới, 23 xã và 63 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán giao. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Công tác y tế, giáo dục được chú trọng và duy trì thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 28,85% năm 2020 xuống còn 24,71% vào năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều (giảm bình quân 2,07%/năm).

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn báo cáo nhanh với Đoàn công tác của Trung ương về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn báo cáo nhanh với Đoàn công tác của Trung ương về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được tỉnh triển khai đồng bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 của Bắc Kạn xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có 1.816 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.217 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn định. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm chú trọng.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bắc Kạn kết nạp mới được 2.565 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của tỉnh lên 37.058 đảng viên; gần 96% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập; hiện tỉnh không còn thôn, bản trắng đảng viên. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên…

Bắc Kạn đề xuất với Trung ương nhiều nội dung quan trọng

Sau khi nêu những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đề xuất với đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác nhiều nội dung quan trọng.

Tỉnh đề nghị Trung ương quan tâm nghiên cứu xây dựng, bổ sung quy định ưu tiên, đặc thù trong tuyển dụng cho đối tượng là dân tộc thiểu số ít người tại các địa phương. Sửa đổi Quy chế cán bộ Đoàn theo hướng nâng tuổi cán bộ Đoàn các cấp. Cho phép tỉnh Bắc Kạn cộng dồn kết quả tinh giản biên chế đã thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026 theo Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị để đảm bảo số lượng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm. Quan tâm bổ sung biên chế công chức cho tỉnh, nhất là biên chế giáo viên.

Đề nghị Trung ương quan tâm, chỉ đạo sớm ban hành các chính sách đặc thù cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là đối với tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao; có địa bàn là vùng ATK, vùng CT 229 như Bắc Kạn để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Hỗ trợ các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông trong tỉnh và liên vùng. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư đến với Bắc Kạn.

Đề nghị Trung ương chỉ đạo sớm triển khai dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và đầu tư tuyến đường tốc độ cao nối tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng trong giai đoạn 2023-2025. Hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh để đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Kạn cần chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấn tượng trước những đổi mới về kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấn tượng trước những đổi mới về kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

Thảo luận tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Trung ương rất ấn tượng trước những kết quả tỉnh Bắc Kạn đạt được sau 26 năm tái lập, nhất là về giao thông. Quy mô kinh tế không lớn nhưng tỉnh có tăng trưởng tích cực. Đặc biệt là sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa.

Các đại biểu trong Đoàn công tác của Trung ương phát biểu gợi ý những vấn đề trọng tâm Bắc Kạn cần chú trọng.

Các đại biểu trong Đoàn công tác của Trung ương phát biểu gợi ý những vấn đề trọng tâm Bắc Kạn cần chú trọng.

Các đại biểu lưu ý tỉnh về việc nắm chắc địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng ý tham mưu, đề nghị Trung ương xem xét có hướng điều chỉnh một số quy định về công tác cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số tại địa phương. Phát huy có hiệu quả nguồn lực lao động dồi dào làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cải tạo nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng để phục vụ giáo dục truyền thống, phát triển du lịch về nguồn...

Bắc Kạn cần bảo vệ tốt tài nguyên, không phát triển kinh tế bằng mọi giá

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Bắc Kạn có độ che phủ rừng cao nhất cả nước, đó là lợi thế rất lớn tỉnh cần phát huy.

Tỉnh cần thận trọng, không hy sinh tài nguyên thiên nhiên, hy sinh rừng để phát triển bằng mọi giá. Bắc Kạn phải giữ được rừng, coi đây là lợi thế đặc trưng lớn nhất làm động lực để phát triển kinh tế. Thay đổi sinh kế để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Quan tâm đến đầu tư công, kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, duy trì tỷ lệ cán bộ nữ hài hòa.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý tỉnh Bắc Kạn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, phát triển rừng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý tỉnh Bắc Kạn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, phát triển rừng.

Để tăng tốc hơn nữa trong những năm tiếp theo, Bắc Kạn sẽ gặp nhiều thách thức lớn. Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng còn cao, số hộ nghèo còn lại rất khó khăn để thoát nghèo. Nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo cần được tỉnh tính kỹ, đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Phát triển du lịch là hướng đi phù hợp, nhưng tỉnh phải bảo vệ tốt danh thắng hồ Ba Bể. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, coi đó là giải pháp lâu dài để nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý tỉnh chú trọng công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội. Giữ gìn không gian sinh tồn, không gian lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Bảo vệ, quản lý và phát triển rừng đa mục đích, đa giá trị. Đồng chí khẳng định sẽ đề xuất Trung ương có cơ chế điều tiết ngân sách cho những tỉnh có nhiều rừng như Bắc Kạn để phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục giữ rừng.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai chúc Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác của Trung ương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác của Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng và Nhà nước thời gian qua đã quan tâm. Mong muốn tiếp tục được Trung ương chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn để tỉnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023).

Trước đó, ngày 13/10, đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác của Trung ương đã đi thăm, tặng nhiều suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì./.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn trao quà cho học sinh xã Cường Lợi.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn trao quà cho học sinh xã Cường Lợi.

Xem thêm