Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Cổ Linh

Sáng 02/8, đồng chí Trần Thị Lộc- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu số 14 HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri xã Cổ Linh (Pác Nặm) sau Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X.

Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ chín HĐND khóa X.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cổ Linh ( Pác Nặm)
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cổ Linh (Pác Nặm).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Cổ Linh nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HDND tỉnh như: Vấn đề tuyển dụng, bố trí việc làm cho con em người địa phương sau khi đã học xong; bàn giao khu tái định cư Khen Đin cho địa phương quản lý; bố trí xây dựng phòng lớp học tại khu tái định cư Cốc Nghè; việc cấp gạo cứu đói giáp hạt cần phù hợp về thời gian, giá vật tư phân bón tăng cao khó khăn cho người dân; Cử tri xã đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường Nặm Mây - Cổ Linh; đường Nà Cà - Cốc Nghè, sửa chữa hệ thống mương phai trên địa bàn...Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, thành viên của UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Pác Nặm và xã Cổ Linh đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã Cổ Linh nêu ý kiến với đại biểu HĐND
Cử tri xã Cổ Linh nêu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc tiếp thu và trả lời, làm rõ những nội dung cử tri xã Cổ Linh  nêu. Những ý kiến, kiến nghị khác được Đoàn tổng hợp đầy đủ và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm