Đồng chí Phạm Duy Hưng kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Na Rì

Sáng nay (09/11), đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ thực hiện các chương trình MTQG và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Na Rì.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2022, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 và diễn biến thời tiết phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội huyện vẫn đạt được những kết quả nhất định, quốc phòng và an ninh được giữ vững. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách được hơn 21,3 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn cơ bản được duy trì phát triển ổn định...

Triển khai thực hiện các chương trình MTQG, cụ thể là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo kế hoạch vốn năm 2022, huyện được phân cấp điều hành hơn 53,4 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Hiện nay các dự án cơ bản đang được huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo, một số dự án và tiểu dự án được giao, huyện phấn đấu đến 31/12/2022 sẽ giải ngân đạt 100%. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được phân bổ hơn 40 tỷ đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư để thực hiện, tuy nhiên đến nay chưa giải ngân. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đến ngày 08/11/2022, huyện thực hiện giải ngân được trên 72,8 tỷ đồng, đạt hơn 46%.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trong những tháng cuối năm, huyện Na Rì cần tập trung triển khai tốt sản xuất vụ đông, tăng cường phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân sách. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện giải ngân vốn các Chương trình MTQG, đầu tư công năm 2022 đảm bảo đạt tiến độ theo kế hoạch.../.

Quý Đôn