Đồng chí Nông Quang Nhất kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 11/7, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; việc thực hiện các Chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Bạch Thông.
Đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi bò của Hợp tác xã Hòa Phát, xã Lục Bình (Bạch Thông). ảnh 1

Đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi bò của Hợp tác xã Hòa Phát, xã Lục Bình (Bạch Thông).

Đoàn công tác đến kiểm tra thực tế các nội dung công việc tại xã Quân Hà, Lục Bình và đi thăm một số mô hình chăn nuôi của các hợp tác xã tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Bạch Thông được chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững.

Đoàn công tác làm việc với huyện Bạch Thông. ảnh 2

Đoàn công tác làm việc với huyện Bạch Thông.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về cây trồng, vật nuôi chưa đạt kế hoạch đề ra; Chương trình MTQG quá trình triển khai thực hiện một số nội dung còn lúng túng, chậm tiến độ; thu ngân sách đạt thấp; công tác giải ngân các nguồn vốn chưa đáp ứng theo tiến độ cam kết; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, an ninh trật tự vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông kiến nghị tại buổi làm việc. ảnh 3

Lãnh đạo huyện Bạch Thông kiến nghị tại buổi làm việc.

Thực hiện 03 Chương trình MTQG, huyện được giao hơn 109 tỷ đồng, đến ngày 30/6/2023, đã giải ngân được hơn 12,5 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 2,8 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đối với kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 giải ngân được hơn 502 triệu đồng/23 tỷ đồng vốn đầu tư. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, huyện Bạch Thông được giao hơn 27,4 tỷ đồng, tính đến thời điểm 30/6 đã giải ngân được gần 7 tỷ đồng…

Huyện Bạch Thông kiến nghị với tỉnh, cho phép huyện rà soát một số nội dung trong Đề án xây dựng huyện nông thôn mới; tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống cấp điện cho hai thôn Nặm Tốc, Lủng Lầu, xã Đôn Phong; chỉ đạo và có phương án xử lý nhà, xưởng của Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Giang tại xã Cẩm Giàng hiện đã ngừng hoạt động, gây mất an toàn.

Lãnh đạo Sở Công thương giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. ảnh 4

Lãnh đạo Sở Công thương giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã được đoàn công tác trao đổi, thảo luận, định hướng tháo gỡ ngay tại buổi làm việc. Đồng thời, tiếp thu những đề xuất kiến nghị của huyện không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh để tổng hợp, đề nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ kịp thời.

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi lợn đen bản địa tại xã Quân Hà. ảnh 5

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi lợn đen bản địa tại xã Quân Hà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ghi nhận nỗ lực của huyện Bạch Thông trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tuy nhiên, còn có chỉ tiêu thực hiện chưa đảm bảo; giải ngân các nguồn vốn thấp, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp chưa thực hiện; công tác chỉ đạo, điều hành của một số xã chưa thực sự quyết liệt.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. ảnh 6

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nông Quang Nhất chỉ đạo: Huyện Bạch Thông khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 để có phương án thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tập trung nguồn lực xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Quyết liệt hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình MTQG. Tăng cường công tác phối hợp giữa các địa phương với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; UBND với các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ được giao…/.

Xem thêm