Đồng chí Nguyễn Đăng Bình dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Vân Tùng