Đồng chí Ma Văn Thuyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 17/8, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Theo đó, đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 100% số phiếu bầu của đại biểu HĐND huyện có mặt.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể tặng hoa chúc mừng đồng chí Ma Văn Thuyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. ảnh 1

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể tặng hoa chúc mừng đồng chí Ma Văn Thuyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phiên họp lần này cũng thông qua 05 tờ trình của UBND huyện Ba Bể về phân bổ và điều chỉnh kinh phí, đó là: Tờ trình về dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bổ sung cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (lần 3); tờ trình về phân bổ kinh phí bổ sung cho các đơn vị thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ; tờ trình về dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ năm 2023; tờ trình về việc điều chỉnh nội dung chi theo Nghị quyết của HĐND huyện; tờ trình về việc điều chỉnh một phần kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị theo Nghị quyết của HĐND huyện; tờ trình về dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Mỹ Phương (giai đoạn 2).

Kỳ họp đã thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về phân bổ và điều chỉnh kinh phí tại các tờ trình nói trên. Sau khi thảo luận, Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết đối với các tờ trình của UBND huyện./.

Xem thêm