Đồng chí Ma Doãn Kháng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn

Chiều 24/01, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp đột xuất để kiện toàn công tác cán bộ đối với một số chức danh chủ chốt. Tới dự có đồng chí Lê Dược Trung- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bỏ phiếu tín nhiệm vào các chức danh quan trọng của huyện
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của huyện.

Kỳ họp đã nghe Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Ma Doãn Kháng; Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Dương Văn Hoàn- Phó Chủ tịch UBND huyện do chuyển công tác khác; Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe các tờ trình, Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt theo hình thức bỏ phiếu. Với sự tán thành và nhất trí cao, đồng chí Ma Doãn Kháng- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Triệu Đức Phú- Phó Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Xã hội khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Hứa Hoàng Anh- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được bầu là Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo tỉnh, huyện chúc mừng các đồng chí đã trứng cử các chức dan
Đồng chí Lê Dược Trung- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo huyện chúc mừng các đồng chí trúng cử vào các vị trí quan trọng của huyện.
 

Kỳ họp cũng đã nghe và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương./

Thu Trang

Xem thêm