Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Pác Nặm

Chiều 07/11, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Pác Nặm. Qua đó rà soát, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại huyện Pác Nặm.
Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại huyện Pác Nặm.

Theo báo cáo của huyện, tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định, công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực ngành được tập trung chỉ đạo; các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh được duy trì và đạt kết quả tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh; giáo dục và đào tạo được duy trì ổn định. Các chế độ, chính sách về lao động, việc làm và chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đến thời điểm 31/10/2022 đạt 49,867/63,114 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch vốn, dự kiến đến 31/12 đạt 88% kế hoạch vốn, đến 31/01/2023 đạt 92,8% kế hoạch vốn.

Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG đến thời điểm 31/10/2022 đạt 466/136,612 tỷ đồng, đạt 0,34% kế hoạch vốn, dự kiến đến 31/12 đạt 50% kế hoạch vốn, đến 31/01/2023 đạt 67% kế hoạch vốn.

Huyện Pác Nặm đề ra một số giáp pháp trong công tác giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG và đầu tư công trong những tháng cuối năm, đó là: Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, hoàn thành dứt điểm các công trình chuyển tiếp năm 2021.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị triển khai ngay các công trình khi đã có kết quả đấu thầu.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục, lựa chọn nhà thầu thi công các công trình xong trong tháng 12; đối với UBND các xã chỉ đạo phân công cụ thể cho 01 lãnh đạo và công chức phụ trách từ đây đến cuối năm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ các Chương trình MTQG được giao...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa chỉ đạo: Những tháng cuối năm, huyện Pác Nặm tăng cường chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa, đồng thời bắt tay vào làm đất cho vụ đông đúng khung thời vụ; tập trung thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân 2023; kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ.

Đối với công tác giải ngân các Chương trình MTQG và vốn đầu tư công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện cần tập trung rà soát kĩ lưỡng các nhiệm vụ để thực hiện 03 Chương trình MTQG hiệu quả hơn; những vấn đề vướng mắc không thuộc thẩm quyền thì phải làm văn bản cụ thể gửi UBND tỉnh xem xét giải quyết. Bên cạnh tập trung giải ngân các nguồn vốn, huyện cần quan tâm thực hiện các chương trình thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ (CSSP) để hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội…/.

Quy Đôn