Đồng chí Cao Minh Hải được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 26/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội. Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn được bầu vào Ban Chấp hành với số phiếu 99,4%.

Theo Đề án nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII gồm 119 đại biểu. Đại hội phấn đấu tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành là nữ chiếm khoảng 25%, là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 11%. Về cơ cấu độ tuổi, có tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển, theo đó tỷ lệ dưới 45 tuổi khoảng 15%, 45-55 tuổi khoảng 50% và trên 55 tuổi khoảng 35%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại đại hội, 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách được đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu 111 vị vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Số ủy viên còn khuyết được bầu bổ sung vào thời gian thích hợp.

Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (đứng thứ 3 từ trái sang) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (đứng thứ 3 từ trái sang) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tối cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất, bầu các Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo chương trình, ngày 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam tiến hành phiên bế mạc./.

Xem thêm