Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2023, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp với nỗ lực, quyết tâm cao nhất.
Bà con nông dân chăm sóc lúa vụ mùa. ảnh 1
Bà con nông dân chăm sóc lúa vụ mùa.

Những mảng màu đan xen

Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay cho thấy có những gam màu sáng – tối đan xen. Kinh tế trong những tháng đầu năm chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - nông, lâm sản - công nghiệp, xây dựng”, trong đó: Khu vực dịch vụ chiếm 55,73%; nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 25,8%; công nghiệp và xây dựng chiếm 15,37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,1%.

Sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ, công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các địa phương tích cực thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh hoạt động thi đấu thể thao, văn hóa, văn nghệ... Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.600 người, đạt 71% kế hoạch; tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.150 người, trong đó số lao động tìm được việc làm là 1.000 người, đạt 200% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời tạo đà cho công tác giảm nghèo bền vững. Đây là những điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Hoạt động sản xuất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình. ảnh 2

Hoạt động sản xuất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp, 322 HTX đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã còn thiếu vốn hoạt động để mở rộng sản xuất kinh doanh; số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động còn cao. Công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới giảm mạnh so với cùng kỳ.

Thiên tai, hạn hán những tháng đầu năm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Sơ bộ đến ngày 20/7 có 2.474ha cây trồng bị hạn. Tuy nhiên, theo tính toán của ngành Nông nghiệp, giá trị sản xuất toàn ngành cơ bản không bị sụt giảm. Một số chỉ tiêu diện tích không đạt kế hoạch đã được các địa phương chuyển sang trồng loại cây khác theo nhu cầu thị trường.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp so với kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý đã được UBND tỉnh ban hành, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Trong lĩnh vực công thương, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt thấp, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu là do sụt giảm lượng xuất khẩu hàng hóa. Thị trường bất động sản suy giảm; hoạt động đấu giá đất để thực hiện dự án đầu tư các khu đô thị chậm triển khai, ảnh hưởng đến kịch bản thu ngân sách. Việc thu hút dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn cũng ảnh hưởng đến kịch bản tăng trưởng của ngành xây dựng và dịch vụ…

Đồng bộ các giải pháp tăng trưởng

Để tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 7% thì GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 8%, đạt 4.923 tỷ đồng, trong đó: Nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,8%, đạt 1.384 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 10,4%, đạt 950 tỷ đồng; dịch vụ phải tăng trưởng 10%, đạt 2.454 tỷ đồng; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng trưởng 0,7%, đạt 134 tỷ đồng. Đây là những nhiệm vụ đặt ra đối với các ngành, lĩnh vực từ nay cho đến cuối năm 2023.

Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh hoạt động sản xuất để gia tăng giá trị sản xuất toàn ngành. ảnh 3

Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh hoạt động sản xuất để gia tăng giá trị sản xuất toàn ngành.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp chỉ đạo phòng chuyên môn và các địa phương hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, thực hiện tốt phương án sản xuất vụ mùa; tiếp tục trồng rừng khi thời tiết thuận lợi; tăng cường chăn nuôi, thủy sản, tái đàn, tăng đàn vật nuôi; thực hiện tốt các dự án liên kết theo chuỗi giá trị... để gia tăng giá trị sản xuất toàn ngành.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, Sở Công thương phối hợp với các đơn vị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện, dự án khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ...

Ngành Công thương tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. ảnh 4

Ngành Công thương tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông động lực đầu tư của khu vực tư nhân. Sớm thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Huyền Tụng. Thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, các dự án khu dân cư.

Các địa phương và ngành liên quan tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm phát triển “Điểm du lịch cộng đồng”; tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống, quảng bá xúc tiến du lịch. Chú trọng công tác lao động việc làm, giáo dục, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến.../.

Tại Thông báo Kết luận cuộc họp rà soát lại tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023 ban hành ngày 24/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các ngành, các địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, nghiên cứu rà soát tất cả động lực tăng trưởng, tăng cường chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng./.

Xem thêm