Dồn lực thu ngân sách tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chỉ còn gần một tháng nữa là kết thúc năm 2023, song nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn còn khó khăn. Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đang quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác thu phấn đấu hoàn thành dự toán giao.

Thời gian qua, ngành Thuế đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, quyết định liên quan tới công tác quản lý nguồn thu, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền các cấp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, phối hợp với các ngành rà soát, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách tỉnh.

Ngành Thuế Bắc Kạn tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm 2023.

Ngành Thuế Bắc Kạn tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm 2023.

Ngành Thuế đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là công tác đấu giá đất, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế từ hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, đôn đốc các doanh nghiệp trọng điểm có số nộp thuế lớn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định. Thực hiện việc phân tách nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cho từng dự án cụ thể nhằm giúp cho việc xử lý vi phạm về nghĩa vụ tài chính của từng dự án theo quy định của pháp luật được rõ ràng, làm cơ sở pháp lý trong việc thu hồi đất, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản…

Thành phố Bắc Kạn thực hiện đấu giá đất Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu để tăng thu ngân sách năm 2023.

Thành phố Bắc Kạn thực hiện đấu giá đất Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu để tăng thu ngân sách năm 2023.

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách 180 tỷ đồng, tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 220 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ngành Thuế thành phố cùng các đơn vị, địa phương cơ sở tập trung đẩy nhanh tiến độ thu theo kế hoạch đề ra. Đến thời điểm ngày 04/12/2023, thành phố đã thu ngân sách được trên 196,3 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương và đạt 89,3% dự toán của tỉnh.

Ông Lê Đình Đồng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới cho biết: Năm 2023, nguồn thu trên địa bàn còn khó khăn do phụ thuộc nhiều vào việc đấu thầu quyền sử dụng đất trên địa bàn để thu ngân sách. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố và ngành Thuế, hiện nay nguồn thu từ đất đã thu được trên 130 tỷ đồng, đạt hơn 130% kế hoạch dự toán Trung ương giao và đạt 96,4% kế hoạch dự toán tỉnh giao, thời gian còn lại của năm đơn vị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thu đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để ngành Thuế thông báo thu tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá đất (lần 2) các lô còn lại tại Khu dân cư Thôm Dầy, phối hợp thẩm định giá đất Khu dân cư đô thị tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng. Các khu còn lại trong kế hoạch đấu giá đất năm 2023 thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đấu giá để tăng thu ngân sách.

Tại huyện Chợ Mới, năm 2023 được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 19 tỷ đồng đến thời điểm ngày 30/11/2023 huyện đã thu được trên 21 tỷ đồng, đạt 111% dự toán giao và đạt 122% so với cùng kỳ năm trước. Ông Trịnh Văn Phụng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn trong công tác phổ biến tuyên truyền, chính sách thuế và nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nên công tác thu ngân sách của huyện được thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Để đảm bảo đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 được HĐND tỉnh giao, nhất là nguồn thu từ khoáng sản và thu tiền sử dụng đất. Hiện nay Cục Thuế tỉnh đang tăng cường trao đổi thông tin việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử để phối hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định, đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai quyết liệt chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Phân công, chỉ đạo tới từng đơn vị, cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh...

Đồng chí Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn: Năm 2023 dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được Bộ Tài chính giao 822 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 955 tỷ đồng. Đến thời điểm này (04/12) thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được hơn 756 tỷ đồng, bằng 92% dự toán của Trung ương giao và bằng 75,9% dự toán của tỉnh. Trong đó, một số địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác thu ngân sách theo dự toán được giao như: Bạch Thông (đạt 104,4%); Chợ Mới (đạt 111%); Na Rì (đạt 109,3%); Pác Nặm (đạt 103%).

Xem thêm