Đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt, đa dạng hóa các hình thức, coi trọng hình thức học tập trực tuyến. Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu tổ chức tốt các hội nghị học tập. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu chủ trì thường xuyên phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, thành phần, thời gian, tài liệu, quyết định địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị, do vậy, các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều đạt kết quả tốt, từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hội nghị đều chu đáo, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ảnh 1

Hội nghị triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh ngày 17/9/2021 được truyền trực tuyến đến 128 điểm cầu với hơn 6.000 đại biểu tham dự.

Ngày 17/9 vừa qua, đã diễn ra Hội nghị triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh theo hình thức trực tuyến, không chỉ kết nối đến các huyện ủy, thành ủy mà hội nghị đã được kết nối trực tuyến đến một số sở, ban, ngành, Đảng bộ các xã, phường, thị trấn trên quy mô toàn tỉnh. Tại buổi học tập các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh là những người trực tiếp truyền đạt, phổ biến các nội dung chỉ thị, nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thái Thành- Bí thư Đảng ủy thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn cho biết: Việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết từ tỉnh bằng hình thức trực tuyến có hiệu quả rõ rệt, nghị quyết, chỉ thị được triển khai quán triệt nhanh, bài bản, rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm trọng điểm, các báo cáo viên đưa ra những dẫn chứng từ địa phương giúp cho các cán bộ, đảng viên dễ hiểu hơn… đặc biệt khi được trực tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt, truyền đạt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, cán bộ, đảng viên rất phấn khởi đồng thời nhận thức được tầm quan trọng cũng như thấm nhuần về các nội dung được đề cập trong các nghị quyết, chỉ thị một cách sâu sắc.

Nếu việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được triển khai thực hiện theo phương pháp cũ là lần lượt từ Trung ương đến tỉnh, đến cấp huyện rồi mới đến cấp xã, sau đó cấp thôn bản sẽ mất nhiều thời gian và mỗi hội nghị cũng chỉ truyền đạt được đến vài trăm người, chưa kể đến trình độ chuyên môn nghiệp vụ báo cáo viên các cấp không đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải thông tin. Nay ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức theo hình thức trực tuyến đã giúp Hội nghị Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh diễn ra vào ngày 17/9 được kết nối đến 128 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 6.000 đại biểu tham dự. Điều này vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19…

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022” đến nay việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đã được các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện và đạt dược những kết quả nhất định. Cấp ủy các cấp chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên chỉ đạo, tổ chức, chủ trì việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại cấp ủy, đơn vị, địa phương mình phụ trách đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Đưa tiêu chí quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; đưa nội dung nghiên cứu, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ…

Các cấp ủy lựa chọn linh hoạt các hình thức quán triệt, triển khai, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn như: Hội nghị học tập trung, hội nghị trực tuyến, trên hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh, tự nghiên cứu thông qua tài liệu do ban tổ chức hội nghị gửi trước qua thư điện tử…

Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đang mang lại hiệu quả, tuy nhiên khi triển khai gặp khó khăn về cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị trực tuyến, đặc biệt là cấp xã… Việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mặc dù đã đổi mới nhưng còn chậm, còn ít có sự đối thoại, thảo luận giữa báo cáo viên và người được truyền đạt…

Linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức quán triệt, triển khai, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm lắp đặt các trang thiết bị phục vụ việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả. Đó là những giải pháp mà Tỉnh ủy đã và đang triển khai thực hiện để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn để sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống./.

N.V

Xem thêm