Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo, tạp chí của Đảng

Chiều 09/11, tại thành phố Hải Phòng, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo, tạp chí của Đảng ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Nhận thức tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong những năm qua, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo Đảng các địa phương đã không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau 26 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, hoạt động phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng được nhiều cấp ủy quan tâm chỉ đạo, cơ bản bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, hạn chế tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng vào mục đích khác; việc cấp, phát báo, tạp chí hầu hết đúng đối tượng thụ hưởng.

Cả nước hiện có 44 tỉnh, thành phố có sản lượng phát hành báo Ðảng địa phương đạt tỷ lệ hơn 100% so với số chi bộ cơ sở đảng trực thuộc; điển hình như các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Tây Ninh, Ninh Thuận, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng....

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thẳng thắn đánh giá thì việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Cụ thể: Việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đi vào nền nếp; chất lượng báo, tạp chí của Đảng đã được nâng cao nhưng hình thức thể hiện vẫn còn khô khan, chưa hấp dẫn, có lúc, có thời điểm thông tin còn chậm; công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở đôi lúc còn chậm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị,
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đáng chú ý là việc đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo, tạp chí của Đảng ảnh 5
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao chất lượng hoạt động của Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản, hệ thống báo Đảng và các tạp chí của Đảng đã có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức và thông tin từng bước được nâng lên. Báo, tạp chí của Đảng là nguồn tài liệu quan trọng, cầu nối tin cậy giữa Đảng và Nhân dân, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cơ quan, tạp chí của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự thân có nhu cầu đọc và làm theo báo, tạp chí.

Đồng thời, giữ vững, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; khuyến khích mở rộng nâng cao chất lượng báo điện tử; đề cao vai trò của người đọc, nâng tầm công tác lý luận; đổi mới nhận thức và cách truyền thông; nâng cao vai trò xuất bản của báo và tạp chí; mở rộng, đa dạng các kênh phát hành để báo chí của Đảng đến được các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; duy trì các hình thức báo in truyền thống với kênh báo chí hiện đại, đa phương tiện nhằm tạo sự hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu theo dõi của Nhân dân./.

Hồng Hạnh

Xem thêm