Tài chính - Ngân hàng:

Đoàn xã Thượng Quan phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thời gian qua, Đoàn xã Thượng Quan (Ngân Sơn) đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, giúp đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.

Đoàn xã Thượng Quan phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác ảnh 1
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn tổ chức giải ngân tại xã Thượng Quan.

Bí thư Đoàn xã Thượng Quan Hoàng Văn Thao cho biết: Thực hiện công tác ủy thác với NHCSXH, Đoàn xã đã tiếp nhận và triển khai các chính sách vay vốn để phát triển kinh tế. Tổng dư nợ vốn vay đến thời điểm này là hơn 7,5 tỷ đồng, Đoàn xã đang quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở 5 thôn bản với 151 hộ được vay.

Hoạt động vay vốn chủ yếu thuộc các chương trình: Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Do làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn nên hiện không có nợ xấu. Số thành viên gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ là 151/151 thành viên, đạt 100%.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Đoàn xã đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn, cả trước, trong và sau khi giải ngân. Tham gia họp giao ban tại điểm giao dịch xã định kỳ để nắm tình hình, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tổ chức họp bình xét cho vay tại tổ TK&VV đảm bảo đúng đối tượng. Ngoài ra, kịp thời nắm bắt những thông tin, hướng dẫn mới từ NHCSXH, ý kiến chỉ đạo của UBND xã để triển khai thực hiện. Với phương pháp quản lý vốn vay chặt chẽ nên nguồn vốn được đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả cao.

Thực tế cho thấy, từ nguồn vốn vay các hộ sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế rất, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ có thu nhập khá, như: Nông Ngọc Nhe (Chi đoàn Thuận Hưng), Nông Công Đạt (Chi đoàn Nà Ngần) với mô hình nuôi lợn sau khi trừ chi phí cho thu nhập 100 - 130 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó còn nhiều đoàn viên tại các chi đoàn: Ma Nòn, Nà Kéo, Pù Áng cũng có thu nhập khá từ việc trồng cây ăn quả và trồng rừng, nuôi dê...

Theo Bí thư Đoàn xã Thượng Quan Hoàng Văn Thao, để phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách, Đoàn xã Thượng Quan sẽ phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong tổ chức thực hiện; phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể thực hiện các nội dung nhận ủy thác. Tổ TK&VV làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, thực hiện bình xét vay vốn công khai.

Ngoài ra, tích cực phối hợp trong việc hỗ trợ, hướng dẫn các hộ vay vốn trong thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích; các hộ vay đều tham gia gửi tiết kiệm, trả lãi, gốc đúng hạn theo quy định... Duy trì hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt hoạt động nhận ủy thác vay vốn để giúp các đoàn viên, thanh niên có vốn sản xuất, ngày càng gắn bó với tổ chức Đoàn và tích cực tham gia phong trào, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

Hoàng Vũ

Xem thêm