Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 20/7, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khảo sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện 03 chương trình MTQG tại huyện Ngân Sơn.
Quang cảnh buổi làm việc. ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn khảo sát lựa chọn tìm hiểu các vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các cơ chế, chính sách, nhất là những vướng mắc tại địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Ngân Sơn được phân bổ nguồn vốn trên 115 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giải ngân đến ngày 30/6/2023 hơn 26,7 tỷ đồng, đạt trên 23% kế hoạch vốn. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 được phân bổ trên 139 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 30/6/2023 đạt trên 46 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch vốn; tổng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được phân bổ trên 18,8 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 30/6/2023 được 12,5 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch vốn.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, huyện đã triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án chương trình MTQG, như: Hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp bền vững, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới... Tuy nhiên, công tác giải ngân một số dự án, tiểu dự án hiện nay còn chậm.

Tại buổi làm việc, huyện Ngân Sơn nêu những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia, như: Giải ngân các dự án thuộc vốn sự nghiệp thấp; vướng mắc trong việc xác định các tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho người dân; thủ tục thanh, quyết toán các công trình cơ sở hạ tầng, thẩm định giá; các dự án, tiểu dự án khi triển khai còn nhiều bất cập; hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể; vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí Hộ nghèo và tiêu chí Thu nhập...

Những kiến nghị của huyện tập trung vào một số nội dung như: Đề nghị tỉnh sớm ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết, dự án cộng đồng; xem xét, điều chỉnh định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn; ngành Giao thông vận tải sớm ban hành thiết kế mẫu đường giao thông giai đoạn 2021 – 2025 để địa phương có cơ sở thực hiện theo đúng quy định; hướng dẫn việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với thị trấn Vân Tùng.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. ảnh 2

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đề nghị địa phương cần rà soát kỹ từng nội dung của các chương trình MTQG để có ý kiến, đề xuất cụ thể trong báo cáo và kiến nghị các cấp, ngành liên quan. Lãnh đạo huyện, xã khẩn trương triển khai sớm và hiệu quả các chương trình, dự án, tiểu dự án. Đối với những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG sẽ được Đoàn tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với các xã Bằng Vân, Đức Vân. ảnh 3

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với các xã Bằng Vân, Đức Vân.

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà 02 thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Bằng Vân và thị trấn Vân Tùng. ảnh 4

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà 02 thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Bằng Vân và thị trấn Vân Tùng.

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến khảo sát việc triển khai các chương trình MTQG tại các xã Bằng Vân, Đức Vân; thăm, tặng quà 02 thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Bằng Vân và thị trấn Vân Tùng nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)./.

Xem thêm