Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 62 tại Bạch Thông

Sáng 14/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện tại huyện Bạch Thông.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 62 tại Bạch Thông ảnh 1

Đoàn giám sát làm việc tại Nhà máy thủy điện Nậm Cắt, xã Đôn Phong.

Trên địa bàn huyện Bạch Thông hiện có công trình thủy điện Nậm Cắt, xã Đôn Phong đang vận hành phát điện. Các dự án thủy điện dự kiến đầu tư trong thời gian tới gồm: Công trình thủy điện Nậm Cắt 2, thủy điện Khuổi Thốc và thủy điện Mỹ Thanh.

Huyện nêu một số tác động của công trình đang vận hành đến phát triển kinh tế - xã hội như: Vào mùa khô, việc không tuân thủ duy trì dòng chảy tối thiểu tác động đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ lưu thủy điện; sự suy giảm dòng chảy kéo dài làm suy thoái nghiêm trọng vẻ đẹp tự nhiên các con suối và đa dạng sinh thái…

Đoàn giám sát thảo luận, trao đổi về các nội dung như: Lắp đặt hệ thống giám sát, vận hành tại các vị trí đập, hồ chứa của Nhà máy thủy điện Nậm Cắt; tiến độ thực hiện trồng rừng thay thế; sớm giải quyết những vướng mắc đối với các hộ dân khi triển khai giải phóng mặt bằng tại xã Mỹ Thanh…

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân đề nghị huyện Bạch Thông xây dựng báo cáo bổ sung chi tiết phản ánh sát, đúng với tình hình tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dự án thủy điện đang vận hành đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực; thời gian tới cần nắm rõ tiến độ các dự án thủy điện triển khai để đề xuất, kiến nghị, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc./.

Đồng Lai

Xem thêm