Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn khảo sát việc thực hiện Chương trình MTQG tại Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 19/7, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đến khảo sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Ba Bể. 
Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc với huyện Ba Bể. ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc với huyện Ba Bể.

Cùng dự có đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo của huyện Ba Bể. Tổng vốn tỉnh điều hành và dự toán của huyện được phân bổ kinh phí trong năm 2023 và năm 2022 chuyển sang là hơn 110 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến 15/7/2023 được hơn 13,1 tỷ đồng, đạt 11,95% kế hoạch vốn giao.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG của huyện Ba Bể còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: Tiến độ triển khai các dự án của chương trình và giải ngân nguồn vốn còn chậm. Văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình chưa kịp thời, đồng bộ, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức ở một số địa phương chưa thường xuyên. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này, còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. ảnh 2

Các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, do giá thông báo vật tư, hàng hóa thấp nên rất ít, thậm chí không có đơn vị tham gia đấu thầu cung cấp.

Đối với Tiểu dự án 1- Dự án 4, việc phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Tại thời điểm khảo sát, nhu cầu học nghề của người lao động và số lao động đăng ký học nghề lớn, tuy nhiên đến thời điểm triển khai thực hiện một số lao động lại không tham gia học nghề vì nhiều lý do. Do vậy hiện nay số lao động thuộc đối tượng là người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp tham gia học nghề rất ít, không đủ học viên tham gia học nghề như đã đăng ký danh mục nghề thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023…

Đoàn công tác khảo sát mô hình hoạt động của HTX Dịch vụ tổng hợp Ba Bể, tại xã Khang Ninh. ảnh 3

Đoàn công tác khảo sát mô hình hoạt động của HTX Dịch vụ tổng hợp Ba Bể, tại xã Khang Ninh.

Huyện Ba Bể kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như: Đề nghị UBND tỉnh tập huấn cho các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư chương trình MTQG áp dụng cơ chế đặc thù, ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG. Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn lập dự toán cụ thể hơn về việc áp thuế thu nhập cá nhân...

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả huyện Ba Bể đạt được trong thực hiện các nội dung của 03 Chương trình MTQG. Các ý kiến, kiến nghị và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 03 Chương trình MTQG của địa phương được Đoàn tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình người có công tại xã Khang Ninh. ảnh 4

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình người có công tại xã Khang Ninh.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm mô hình hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ba Bể, xã Khang Ninh; thăm và tặng quà 02 gia đình người có công tại xã Khang Ninh./.

Xem thêm