Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Na Rì

Ngày 27/6, Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Phương Thị Thanh– Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Na Rì sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Ngày 27/6, Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Phương Thị Thanh– Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Na Rì sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ các ban, ngành của huyện và cử tri các xã, thị trấn khu vực trung tâm của huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và một số vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Na Rì ảnh 1

Cử tri huyện Na Rì nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn báo cáo, cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường nội thị kéo dài để tránh làm ảnh hưởng đến đời, sống lao động sản xuất của nhân dân; cần có chế độ, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ phụ trách công tác thanh niên xung phong ở cơ sở; trong xây dựng nông thôn mới, phần huy động đóng góp 30% của nhân dân áp dụng với đồng bào vùng cao là chưa hợp lý, bởi dân cư sinh sống không tập trung, đời sống của phần lớn nhân dân còn khó khăn; về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hoá học; về việc thực hiện bình xét, rà soát hộ nghèo hằng năm…

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải đáp trực tiếp. Những ý kiến còn lại đã được Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp đầy đủ chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Quý Đôn

Xem thêm