Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phí và lệ phí

Sáng 22/9, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phí và lệ phí tại Sở Tư pháp.

Sáng 22/9, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phí và lệ phí tại Sở Tư pháp.

Năm 2015, Sở Tư pháp được giao thu khoảng 600 triệu tiền phí và lệ phí. Tuy nhiên, đến nay đơn vị mới thu chưa đạt 50% nhiệm vụ được giao. Nguồn thu phí và lệ phí thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu của sở, trong đó có việc chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội và một số chế độ, chính sách khác. Đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp kiến nghị cấp, ngành chức năng của tỉnh cần xem xét tăng mức trích để lại các nguồn thu phí và lệ phí cho đơn vị; bảo đảm toàn bộ tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động bằng ngân sách Nhà nước; thay đổi một số chế độ, chính sách liên quan đến công tác thu phí, lệ phí, cũng như trích để lại nguồn phục vụ hoạt động dịch vụ công…

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phí và lệ phí ảnh 1

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Tư pháp

Ngoài những băn khoăn, kiến nghị liên quan đến việc trích nộp nguồn thu phí và lệ phí, Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận một số khó khăn, bất cập trong công tác thu phí, lệ phí ở cơ sở trong lĩnh vực tư pháp. Cụ thể là việc một số địa phương có mức thu và việc phân công cán bộ làm nhiệm vụ thu phí và lệ phí chưa đúng quy định...


Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Sở Tư pháp tại buổi làm việc. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới Sở Tư pháp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân về lĩnh vực phí và lệ phí; làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực này; đồng thời cũng lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phí và lệ phí./.

Xuân Nghiệp
 

Xem thêm