Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát tại Cục Thuế tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 09/01, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” tại Cục Thuế tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Cục Thuế tỉnh đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định số 15/2022/NĐ- CP để triển khai cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kịp thời nắm bắt được văn bản mới, áp dụng phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh và theo đúng các quy định của Nhà nước đồng thời chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, khu vực tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế biết và thực hiện.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc giám sát tại Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc giám sát tại Cục Thuế tỉnh.

Quá trình thực hiện chính sách, đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT thuế suất 10% được hưởng lợi khi chính sách được ban hành. Việc giảm thuế GTGT đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi, thúc đẩy và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, tổng số doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh thực hiện giảm thuế suất thuế GTGT là 1.033 đơn vị với tổng số thuế được giảm là 74,3 tỷ đồng, Đối với người dân đây là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, việc giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống.

Đồng chí Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát.

Đồng chí Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát.

Tại cuộc giám sát, Cục Thuế tỉnh đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới chính sách giảm thuế suất thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15...

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Các thành viên trong Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi những nội dung liên quan tới những khó khăn, vướng mắc của ngành trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như làm rõ hơn về những tác động của chính sách liên quan tới chính sách tài khóa, cụ thể là việc miễn giảm thuế đã ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu ngân sách của tỉnh trong bối cảnh nguồn thu còn thấp và khó khăn.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận sự nỗ lực của Cục Thuế trong thời gian qua trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách của Quốc hội, Chính phủ đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người nộp thuế. Đồng chí đề nghị Cục Thuế tỉnh nêu được những khó khăn về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện chuyên môn của ngành. Đồng chí nhấn mạnh đây là chính sách nhân văn góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế vì vậy cần đánh giá sâu việc tổ chức thực hiện và những tác động của chính sách mang lại. Sự tác động của chính sách miễn giảm thuế có ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của tỉnh trong bối cảnh thu ngân sách của tỉnh còn khó khăn thì Cục Thuế cần có những kiến nghị, giải pháp cụ thể. Toàn bộ những ý kiến, đề nghị của Cục Thuế tỉnh đã được Đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ./.

Xem thêm