Đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn