Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Nà Phặc

Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu rừng Kéo Có thuộc thôn Bản Hùa thị trấn Nà Phặc với sự tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và lực lượng dân quân, nhân dân 2 thôn Bản Hùa, Bản Cầy thị trấn Nà Phặc.
Đợt diễn tập này thực hiện đốt 0,6 ha diện tích rừng cây mỡ, bồ đề… Biện pháp được áp dụng như, bổ sung đường băng cản lửa, sửa chữa đường băng trắng ở vùng trọng điểm dễ gây ra cháy rừng; chuẩn bị tốt các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR. Trong trường hợp dự báo cấp chát rừng từ cấp 3 trở lên thì Ban chỉ huy PCCCR của các xã, thị trấn phải trực 24/24 để nắm bắt, kịp thời chỉ đạo các tổ, đội PCCCR ở các thôn bản triển khai PCCCR. Khi có cháy lớn xảy ra các thôn bản phải kịp thời báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo PCCCR của xã, thị trấn đồng thời thực hiện ngay phương án tại chỗ trong công tác chữa cháy. Các phương án PCCCR đã được áp dụng kịp thời và có hiệu quả tạo nên thành công của đợt diễn tập.

Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu rừng Kéo Có thuộc thôn Bản Hùa thị trấn Nà Phặc với sự tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và lực lượng dân quân, nhân dân 2 thôn Bản Hùa, Bản Cầy thị trấn Nà Phặc.
Đợt diễn tập này thực hiện đốt 0,6 ha diện tích rừng cây mỡ, bồ đề… Biện pháp được áp dụng như, bổ sung đường băng cản lửa, sửa chữa đường băng trắng ở vùng trọng điểm dễ gây ra cháy rừng; chuẩn bị tốt các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR. Trong trường hợp dự báo cấp chát rừng từ cấp 3 trở lên thì Ban chỉ huy PCCCR của các xã, thị trấn phải trực 24/24 để nắm bắt, kịp thời chỉ đạo các tổ, đội PCCCR ở các thôn bản triển khai PCCCR. Khi có cháy lớn xảy ra các thôn bản phải kịp thời báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo PCCCR của xã, thị trấn đồng thời thực hiện ngay phương án tại chỗ trong công tác chữa cháy. Các phương án PCCCR đã được áp dụng kịp thời và có hiệu quả tạo nên thành công của đợt diễn tập.

A.T
 

Xem thêm