Điện lực Bắc Kạn quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 09/01, Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Minh Dũng, Phó Tổng GIám đốc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Năm 2023 Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm năm 2023, đạt trên 288.45kWh, tăng 1,92% so với kế hoạch EVNNPC giao, tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai thực hiện 19 công trình (trong đó 01 công trình chuyển tiếp từ năm 2021; 03 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và 15 công trình được EVNNPC giao danh mục năm 2023), đến nay đã hoàn thành, quyết toán xong 14 công trình, các công trình còn lại đang hoàn thiện thủ tục quyết toán và thi công...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Minh Dũng, Phó tổng Giám đốc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo, CB CNV Công ty Điện lực Bắc Kạn đã góp phần cùng EVNNPC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đồng thời chỉ đạo đơn vị tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, vượt mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Kinh doanh điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng; giá bán điện bình quân; thay thế công tơ; chuyển đổi số; công tác an toàn nghiêm ngặt; nâng cao độ tin cậy của khách hàng...

Tại Hội nghị, ông Dương Quang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cấp trên và phát động phong trào thi đua, kêu gọi CB CNV đoàn kết, lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Cụ thể: chỉ tiêu về giá bán bình quân, dịch vụ khách hàng, công tác chuyển đổi số, tỷ lệ đo xa công tơ, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt... Phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất so với kế hoạch Tổng công ty giao từ 0,1% trở lên; 100% công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng thi công hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch giao; tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua phương thức điện tử, cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%.…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Công ty Điện lực Bắc Kạn nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của cấp trên vì đã hoàn thành xuất sắc nhiện vụ trong công tác năm 2023./.

Xem thêm