BAN CHQS HUYỆN NA RÌ:

Điển hình trong học tập và làm theo Bác

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Na Rì đã trở thành việc làm thường xuyên. Từ việc học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Bám sát đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện, hằng năm Đảng ủy, Ban CHQS huyện Na Rì chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Chính trị viên Phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Na Rì (ngoài cùng từ trái sang) nhận giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Chính trị viên Phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Na Rì (ngoài cùng từ trái sang) nhận giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thượng tá Nông Đức Tuân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Na Rì cho biết: “Xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, Đảng ủy đã chủ động xây dựng các chuyên đề sát tình hình thực tế, tổ chức học tập các nội dung gắn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 bảo đảm chặt chẽ. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua các phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, địa phương đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, hằng năm Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí có hiệu quả các tình huống, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) không để bị động bất ngờ. Góp phần giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự các xã Đổng Xá, Dương Sơn; Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Văn Lang, xã Sơn Thành đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật.

Lực lượng thường trực thường xuyên được kiện toàn đúng biên chế, có sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ ngày càng cao; lực lượng DQTV, DBĐV xây dựng theo hướng tinh gọn, mạnh, rộng khắp; tỷ lệ và cơ cấu hợp lý phù hợp với từng địa bàn; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị nhận nguồn đạt 96,4% so với chỉ tiêu được giao, đăng ký, quản lý 100% phương tiện kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân đảm bảo cho động viên quốc phòng; tổ chức, biên chế DQTV đạt 4,03% so với tổng dân số toàn huyện...

Kết quả, trong năm 2023 đã huy động DQTV tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước được 56 lần với 1.106 lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân tham gia. Qua kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác Quốc phòng quân sự địa phương đối với Ban CHQS huyện 03 đợt; kiểm tra 6 tháng đầu năm và kiểm tra kết thúc năm 2023 đạt kết quả giỏi; kiểm tra công tác xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đạt giỏi. Hội đồng giáo dục QP&AN huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ sở Côn Minh, Trần Phú, Văn Lang, Cư Lễ, Kim Lư; kết quả: 03 giỏi, 02 khá. Tham gia Hội thi Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đạt giải Nhất; tham gia Hội thi Cán bộ huấn luyện giỏi cấp Bộ CHQS tỉnh (04 đồng chí), kết quả 01 đồng chí đạt Giỏi, 03 đồng chí đạt Khá. Tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần LLVT tỉnh, đạt giải Nhì toàn đoàn. Hội thi Dân vận khéo cấp Bộ CHQS tỉnh, đạt giải Khuyến khích.

Năm 2023, Ban CHQS huyện đã triển khai xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa cho các xã CT229 trên địa bàn 05 xã: Côn Minh, Lương Thượng, Kim Hỷ, Văn Lang, Văn Minh và 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo chỉ đạo của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh bảo đảm đúng tiến độ với chất lượng tốt. Thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân....

Với những thành tích tiêu biểu trong hoạt động, năm 2023, Ban CHQS huyện Na Rì vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng”, là đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của LLVT tỉnh Bắc Kạn./.

Trang Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Xem thêm