Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ chín sẽ được tổ chức trong tháng 7/2022

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND, theo đó "Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ chín, năm 2022" dự kiến được tổ chức trong tháng 7 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Diễn đàn nhằm giúp trẻ em có cơ hội giao lưu, học tập và được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Qua đó giúp các cơ quan chức năng có giải pháp thiết thực, hiệu quả để giải quyết tốt hơn những vấn đề mà các em quan tâm. Diễn đàn còn là dịp bồi dưỡng, trang bị cho trẻ em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức về bổn phận  đối với bản thân và bổn phận đối với quê hương, đất nước, từ đó tu dưỡng rèn luyện, trau dồi trí thức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Thông qua Diễn đàn nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.

Tại Diễn đàn, trẻ em sẽ thảo luận phát hiện các vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thực hiện các quyền của trẻ em... và khuyến nghị giải pháp thúc đẩy thực hiện tốt hơn những vấn đề mà trẻ em quan tâm. Trẻ em sẽ tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Tỉnh ủy,  HĐND, UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đối tượng tham gia Diễn đàn là trẻ em có độ tuổi từ đủ 9 đến dưới 16 tuổi, có nguyện vọng tham gia và người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn trẻ em tham dự Diễn đàn. Trong đó ưu tiên nhóm trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng thuyết trình tốt, có năng khiếu văn nghệ… cân đối thành phần về giới tính, vùng miền, dân tộc, hoàn cảnh của trẻ.

Số lượng trẻ em và người phụ trách trẻ em tham gia Diễn đàn khoảng 90 người. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành phố phân bổ chỉ tiêu cụ thể; phối hợp tổ chức chọn lựa, chuẩn bị nội dung và thành phần tham gia để Diễn đàn đạt kết quả cao./.

N.Đ

Xem thêm