Diễn đàn "Nông dân khởi nghiệp" năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 10/10, tại huyện Ba Bể, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Diễn đàn “Nông dân khởi nghiệp” năm 2023.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chia sẻ tại Diễn đàn "Nông dân khởi nghiệp" năm 2023.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chia sẻ tại Diễn đàn "Nông dân khởi nghiệp" năm 2023.

Tham dự diễn đàn có hơn 80 đại biểu lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các huyện: Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn và Bạch Thông.

Tổ chức Diễn đàn “Nông dân khởi nghiệp” nhằm thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của khởi nghiệp sáng tạo, về khát vọng lập nghiệp của hội viên, nông dân. Tạo điều kiện cho hội viên, nông dân chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp.

Đồng thời, giới thiệu về những gương nông dân khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu đã có những ý tưởng sáng tạo, ý chí quyết tâm, luôn khát vọng làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đơn vị.

Đại diện HTX Vạn Xuân (Pác Nặm) chia sẻ tại Diễn đàn "Nông dân khởi nghiệp" năm 2023.

Đại diện HTX Vạn Xuân (Pác Nặm) chia sẻ tại Diễn đàn "Nông dân khởi nghiệp" năm 2023.

Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp; quá trình khởi nghiệp; các mô hình hay cần nhân rộng; khó khăn trong hình thành chuỗi liên kết; sự cần thiết phải ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; sử dụng nền tảng số để thúc đẩy khâu tiêu thụ sản phẩm; vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.../.

Xem thêm