Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban Bí thư ban hành Công điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm