Người Mông Pác Nặm thay đổi tư duy trồng rừng

E-magazine Người Mông Pác Nặm thay đổi tư duy trồng rừng

BBK - Xóa dần tập tục phát rừng làm nương rẫy, những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đồng bào Mông ở Pác Nặm đã mạnh dạn phát triển kinh tế rừng, đem lại nguồn thu nhập đáng kể để nâng cao đời sống.