Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì

Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì

BBK -Đoàn kiểm tra công vụ do đồng chí Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương và giải quyết thủ tục hành chính đối với Văn phòng HĐND – UBND huyện Na Rì và một số phòng chuyên môn liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử.