Cần sớm sửa chữa bờ kè ở cánh đồng thôn Bản Duồn

Cần sớm sửa chữa bờ kè ở cánh đồng thôn Bản Duồn

BBK -Thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) có hơn 70 hộ dân, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, tại cánh đồng của thôn có 02 đoạn bờ kè đã bị sạt lở cần sớm được sửa chữa.