Đề thi tốt nghiệp THPT không ra vào phần nội dung kiến thức đã tinh giản

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra ngày 08/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: Nội dung đề thi năm nay nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12 và không ra vào nội dung kiến thức đã được tinh giản do tác động bởi dịch Covid-19 trong các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021- 2022.

Đề thi chính thức sẽ được xây dựng dựa trên ma trận đề thi được Bộ quy định và bám sát đề thi tham khảo đã được công bố vào ngày 31/3/2022.

Trong kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân giữa các khâu: Xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi, biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập liệu câu hỏi thi. Trong đó ở các khâu lựa chọn, nhập liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi được tăng cường biện pháp bảo mật. Đến tháng 6/2022, ngân hàng câu hỏi thi về cơ bản đảm bảo cả về số và chất lượng./.

P.T

Xem thêm