Kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2024)

ĐBQH nỗ lực thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra vào ngày 06/01/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập, Nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia...

Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển với 15 khóa hoạt động, Quốc hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh cách mạng Việt Nam có nhiều khó khăn chồng chất, nhưng Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 89%, trừ một số nơi phải bầu bổ sung còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới) vào ngày 16/5/2023.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới) vào ngày 16/5/2023.

Quá trình phát triển của Đoàn ĐBQH và ĐBQH tỉnh Bắc Kạn gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Bắc Kạn. Từ khóa I đến khóa II (1946 –1964) là Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, từ khóa III đến khóa IX (1965 -1996) là Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Thái, từ khóa X (1997 đến nay) là Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. Tổng số ĐBQH từ khoá I đến khoá XIV là 40 đại biểu, có 10 đại biểu là nữ, 09 đại biểu tham gia 02 khóa Quốc hội, 02 đại biểu tham gia 03 khóa Quốc hội.

Hiện nay, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn có 06 đại biểu, trong đó có 03 đại biểu nữ. Có 03 vị đã là ĐBQH từ khóa XIV gồm đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Duy Chinh; 03 đại biểu được bầu lần đầu là Hà Sỹ Huân, Nguyễn Thị Huế, Hoàng Văn Hữu. Các đại biểu Quốc hội đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội, các Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các phiên họp, hội thảo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Tích cực tham gia giám sát, khảo sát. Thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định, lắng nghe, chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Chỉ tính riêng năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật; 39 hội nghị TXCT chuyên đề, định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội; tổ chức khảo sát để lấy ý kiến góp ý xây dựng 24 dự án Luật theo chương trình các kỳ họp Quốc hội. Thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh, tổng hợp chuyển 91 kiến nghị đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền; phối hợp tổ chức 03 cuộc khảo sát, thu thập thông tin lấy ý kiến đối với dự án Luật và xem xét, xử lý hơn 100 đơn thư của công dân. Tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia 10 lượt chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành (07 lượt chất vấn trực tiếp, 03 ý kiến chất vấn bằng văn bản). Tại các phiên thảo luận ở tổ, Hội trường các vị ĐBQH tỉnh đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng các dự án luật và thảo luận về các vấn đề quan trọng của quốc gia, qua đó chuyển tải nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực tiễn về những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tự hào 78 năm Ngày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, các vị ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước và địa phương, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Xem thêm