Bảo hiểm xã hội

Đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo thông cáo báo chí ngày 31/3 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp phối hợp đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Thanh Bình
Sản xuất gỗ ép tại Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Cụ thể, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định số 08), 02 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm:

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

NLĐ quay trở lại thị trường lao động, đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng theo phương thức chi trả hằng tháng.

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ này tới NLĐ sẽ có nhiều bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, theo Quyết định số 08, BHXH Việt Nam được giao trách nhiệm xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ để xác minh đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, trên cơ sở danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo Mẫu số 02, 03 ban hành kèm theo Quyết định số 08) do người sử dụng lao động (SDLĐ) gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng thụ hưởng.

Nhằm giúp NLĐ nhanh chóng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo tinh thần Quyết định số 08, ngành BHXH Việt Nam sẵn sàng tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong đó phát huy lợi thế có sẵn dữ liệu người tham gia BHXH để tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc.

Sau khi có văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan BHXH trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh sớm lập danh sách NLĐ để được xác nhận và hỗ trợ theo quy định. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời để NLĐ có đủ điều kiện nhanh chóng tiến hành thủ tục gửi đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH xác nhận nhằm được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, công khai, minh bạch./.

Việt Bắc

Xem thêm