Tài nguyên và Môi trường:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

Sau khi Luật Bảo vệ môi trường chính thức ban hành năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã tập trung triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật và một số nội dung cần triển khai trước mắt phù hợp với tình hình bảo vệ môi trường của tỉnh.

Các cơ sở miến dong của tỉnh tuân thủ nghiêm quy định của Nhà nước trong sản xuất, chế biến dong giềng.
Các cơ sở sản xuất miến dong của tỉnh tuân thủ nghiêm quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khâu chế biến củ dong riềng.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đôn đốc các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân.

Nội dung gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trong các lĩnh vực nông sản, chăn nuôi có phát sinh nhiều chất thải ảnh hưởng tới môi trường; các bệnh viện đang hoạt động khám, chữa bệnh; tổ chức các hội nghị tập huấn về đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới...

Thông qua các hình thức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên thiên nhiên; tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, trực tiếp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp các thay đổi trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ông Nông Văn Chính- chủ cơ sở sản xuất miến dong Chính Tuyển, ở thôn Lủng Vạng, xã Côn Minh (Na Rì) cho biết: “Những năm qua, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ sở chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường. Thực hiện các quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh dùng để xử lý bã thải làm phân bón hữu cơ vi sinh và dùng làm thức ăn chăn nuôi theo hướng thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ sinh hoá để xử lý nước thải trong quá trình sản xuất tinh bột dong riềng. Đặc biệt, từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, cơ sở đã chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp các thay đổi trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới”.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường vẫn còn những hạn chế như: Công tác triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường chưa đồng bộ; việc vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao kiến thức môi trường qua các chiến dịch chưa thường xuyên, liên tục; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận cộng đồng dân cư chưa cao; nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân của nhiều cấp chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương chưa đầy đủ...

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian tới ngành Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường mở lớp tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường tại tỉnh Bắc Kạn cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường các cấp; thường xuyên phối hợp, hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức khác nhau; tuyên truyền, phổ biến Luật trong các cuộc kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.../.

Q.Đ

Xem thêm