Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 24/01, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Năm 2023, các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được chú trọng. Cụ thể: 100% trẻ em khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được bảo đảm quyền lợi theo quy định. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo chiều cao/chiều dài 1 lần/năm tại cộng đồng đạt hơn 99,8%; các xã, phường, thị trấn duy trì cân, đo trẻ dưới 2 tuổi định kỳ 3 tháng/lần và sử dụng biểu đồ tăng trưởng đạt 99,8%.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt kết quả, bảo đảm trẻ em được hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập và tạo điều kiện học ở trình độ cao hơn. 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức và tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, các hoạt động chăm sóc về vật chất và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt luôn được quan tâm thực hiện, góp phần động viên, khích lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lực lượng công an đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em và tội phạm liên quan đến trẻ em thông qua việc tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội xâm hại trẻ em để có biện pháp đấu tranh phòng, chống đạt hiệu quả...

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và đưa ra nhiều ý kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thực hiện việc đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2024. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách liên quan tới công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh quan tâm hơn nữa tới trẻ em, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đưa nội dung các quy định pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em... vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Quan tâm hơn nữa tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh nội trú.

Các cấp, các ngành làm tốt công tác vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình, khu vui chơi cho trẻ em. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.../.

Xem thêm