Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, công tác tuyên truyền thực hiện các chính sách về bảo hiểm đến mọi tầng lớp nhân dân đã và đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chú trọng thực hiện.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, công tác tuyên truyền thực hiện các chính sách về bảo hiểm đến mọi tầng lớp nhân dân đã và đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chú trọng thực hiện.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến người lao động, đối tượng thụ hưởng các chính sách xã hội, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến Bảo hiểm xã hội các huyện và các phòng nghiệp vụ. Trong đó chú trọng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: tọa đàm, đối thoại, tập huấn, phát sóng các phóng sự, đăng tải bài viết... Tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng trong năm 2012, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp, tổ chức được hàng chục lớp tập huấn, đối thoại hoặc lồng ghép tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến các cán bộ, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên. Điển hình như: Bảo hiểm xã hội Bắc Kạn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thực hiện được 11 kỳ xuất bản tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên Bản tin thông báo nội bộ. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức được 3 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho gần 400 người tham gia. Trong đó có các cán bộ Hội Nông dân các xã, phường; hội viên nông dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Ngân Sơn và Thị xã Bắc Kạn. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức 3 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho các cán bộ trên địa bàn huyện Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Cũng trong năm 2012 qua phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hơn 4.000 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã được cấp, phát đến hội viên nông dân, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ngoài ra, trên 100 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thị xã Bắc Kạn và huyện Chợ Mới, Ngân Sơn cũng được các ban, ngành phối hợp thực hiện.

Bên cạnh việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Bắc Kạn cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tập trung cho công tác tuyên truyền. Trong năm 2012 đã có gần 20 phóng sự chuyên đề về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và nhiều điểm tin về kết quả hoạt động; hỏi đáp về Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế được đăng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh; gần 20 bài viết được đăng trên Báo Bắc Kạn phản ánh kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên những lĩnh vực như: thu, chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…

Nhìn chung, với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp, các chính sách của Đảng, Nhà nước đã kịp thời truyền tải đến nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ đó góp phần tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh, nâng tỉ lệ người tham gia và chấp hành Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế ngày càng tăng, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, điều đó cũng thúc đẩy việc hoàn thành công tác chung của ngành.

Có được kết quả như trên là do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng phối hợp hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đạt hiệu quả cao. Tuy còn gặp một số khó khăn khách quan trong thực hiện công tác tuyên truyền nhưng trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền hiệu quả tốt hơn về Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế./.

Trần Hạnh

Xem thêm