Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

Chiều 22/8, Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu trình bày một số tham luận, thảo luận nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường. Một số chủ đề tham luận tiêu biểu như: Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; công tác chỉ đạo triển khai của Đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với ngành Giáo dục trong xây dựng văn hóa học đường; xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và thường xuyên dành sự quan tâm đối với việc phát triển văn hóa con người, văn hóa học đường. Bộ GD&ĐT đã xác định văn hóa học đường là môi trường quan trọng rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ, phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa học đường, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn Ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của xây dựng văn hóa học đường và kiên trì phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra; tăng cường tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, các thầy, cô giáo tập trung xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình tốt về văn hóa học đường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan tới xây dựng văn hóa học đường. Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Gắn việc tổ chức xây dựng văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng. Phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa…/. 

P.T

Xem thêm