Đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 12/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (BĐD HĐQT NHCSXH) tổ chức Phiên họp quý II/2023 đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 06 tháng đầu năm, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng ưu đãi góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Quang cảnh Phiên họp. ảnh 1

Quang cảnh Phiên họp.

Tham mưu cho UBND các cấp kiện toàn kịp thời, đầy đủ thành viên theo quy định. Hiện nay tổng số thành viên BĐD HĐQT các cấp là 201 người, trong đó cấp tỉnh có 13 thành viên, cấp huyện có 188 thành viên.

Trong 06 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn tín dụng là 2.954 tỷ đồng, tăng 149 tỷ đồng so với 31/12/2022, tốc độ tăng trưởng 5,31%.

Đồng chí Hà Sỹ Côn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo tại Phiên họp. ảnh 2

Đồng chí Hà Sỹ Côn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo tại Phiên họp.

Tổng dư nợ đạt 2.946,2 tỷ đồng, tăng 148,5 tỷ đồng so với 31/12/2022, hoàn thành 68,76% chỉ tiêu các chương trình tín dụng được giao. Tổng số hộ đang dư nợ là 44.023 hộ, dư nợ bình quân 66,9 triệu đồng/hộ. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đến nay dư nợ là 257,2 tỷ đồng với 3.981 khách hàng. Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác đã có điều kiện để vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng trong thực hiện các Chương trình MTQG, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội...

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Kạn phát biểu ý kiến tại cuộc họp. ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Kạn phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Các thành viên của BĐD HĐQT và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Chương trình tín dụng chính sách, đồng thời đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu ý kiến. ảnh 4

Đồng chí Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu ý kiến.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2023 của NHCSXH, đồng thời chỉ ra những hạn chế đó là doanh số cho vay và doanh số nợ giảm, số nợ quá hạn có chiều hướng tăng, chất lượng tín dụng và hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn ở cấp xã còn hạn chế. Một số chương trình giải ngân còn thấp...

Đồng chí đề nghị: Những tháng cuối năm cần tập trung phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách xã hội đến người dân và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác giải ngân nguồn vốn xóa nhà tạm, giải quyết việc làm, các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua công tác tập huấn; tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nợ quá hạn. Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của ngành./.

Xem thêm