Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng

Công tác quản lý bảo vệ rừng trong những tháng qua được các cấp, ngành quan tâm, các hành vi vi phạm được lực lượng Kiểm lâm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài thành điểm nóng. Tuy nhiên, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện, xử trong 5 tháng đầu năm 2022 vẫn chưa giảm.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức triển khai, thực hiện phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho người dân; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản, kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác thông tin về mùa vụ trồng rừng, phòng trừ sâu bệnh; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, phát phá rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh…

Tính đến ngày 15/5/2022, Chi cục đã tổ chức được 157 cuộc tuyên truyền với 3.894 lượt người tham gia; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn thực hiện các chuyên mục, tin, bài; đăng tải các văn bản chuyên ngành, các hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên website của Chi cục.

Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng ảnh 1
Lực lượng Kiểm lâm Na Rì xử lý vụ phá rừng trái phép.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình quản lý bảo vệ, phát triển rừng; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn chủ động bám nắm địa bàn được phân công nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Qua đó, 5 tháng đầu năm, đã phát hiện và xử lý 216 vụ vi phạm, tăng 26 vụ so với cùng kỳ; tịch thu hơn 389m3 lâm sản, tăng 18m3 gỗ các loại so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tháng 5/2022, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện và lập biên bản xử lý 61 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu hơn 62mgỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 175 triệu đồng; tăng so với cùng kỳ năm trước 39 vụ, lâm sản tịch thu tăng 9m3 gỗ các loại (trong đó phá rừng trái phép tăng 36 vụ, diện tích thiệt hại tăng 19,32ha). Do diễn biến phá rừng phức tạp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh 06 vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Nguyên nhân tình trạng phá rừng tự nhiên trái pháp luật để lấy lâm sản, lấy đất sản xuất đã được lực lượng Kiểm lâm nhận định và tham mưu triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa khó khăn vẫn cố tình vi phạm do lợi ích kinh tế từ sản phẩm tận thu, tận dụng khi phá rừng và nhu cầu về diện tích đất để sử dụng trồng rừng, trồng cây nông nghiệp như gừng, thạch đen… Diện tích rừng bị phá chủ yếu là rừng sản xuất, rừng chưa có trữ lượng, tuy nhiên những hành vi này đã vi phạm quy định đóng cửa rừng của Chính phủ. Hầu hết các đối tượng phát phá rừng trái phép đều là hộ nghèo nên việc xử phạt rất khó khăn. Việc xử lý áp dụng 2 hình thức, đó là xử phạt tiền vi phạm hành chính và buộc trồng lại rừng. Đối với việc xử phạt tiền là rất khó thực hiện vì người vi phạm không có tiền, nếu cưỡng chế thi hành thì cũng chẳng có tài sản. Còn việc trồng lại rừng thì các đối tượng thực hiện ngay vì đây cũng là mục đích của họ. Các vụ vi phạm đã được lực lượng Kiểm lâm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay khi mới phát sinh.

Những tháng cuối năm, lực lượng Kiểm lâm tiếp tục triển khai các giải pháp, tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Lâm nghiệp; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên. Tích cực thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030; tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022. Tăng cường kiểm tra và cấp mã số cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp; tiến hành phân bổ vốn thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 về “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 đến năm 2025./.

Phan Quý

Xem thêm