Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

0:00 / 0:00
0:00

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là tập trung cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng… Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư dự án vào tỉnh.

Cán bộ Sở Tư pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. ảnh 1Cán bộ Sở Tư pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xác định cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động gắn với việc thực hiện chuyên môn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; đến nay các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra và có nhiệm vụ đã hoàn thành.

Kết quả, về cải cách thể chế trong 6 tháng đầu năm 2023, các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 12 quyết định quy phạm pháp luật (QPPL); tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành 03 nghị quyết QPPL; các huyện, thành phố ban hành 12 quyết định QPPL. Công tác kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, các văn bản QPPL ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ trình tự thủ tục ban hành, có nội dung phù hợp với pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý trên địa bàn tỉnh.

Việc công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC được các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 31 quyết định công bố với tổng số 519 TTHC được công bố (trong đó, 14 TTHC được ban hành mới; 448 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 57 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ). Qua đó, tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, đặt niềm tin và đánh giá cao vai trò, tính sáng tạo, quyết đoán của người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Anh Lương Văn Hiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp thủy sản Tân An đang thực hiện Dự án phát triển thủy sản chất lượng cao, tại thôn Chợ Cũ, xã Văn Lang (Na Rì) cho biết: Ngay sau khi được phê duyệt chủ trương, cấp quyết định đầu tư Dự án, Hợp tác xã được các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi về các TTHC liên quan đến đất đai, môi trường… Nhờ đó, Dự án triển khai nhanh chóng, thuận lợi, đến nay đã đi vào hoạt động nuôi được trên 10 lồng cá chép, diêu hồng, lăng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã vào cuộc khẩn trương, chủ động rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 170 dự án ngoài ngân sách, trong đó có 91 dự án đã đi vào hoạt động tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự thân thiện với doanh nghiệp, gắn với những cam kết rõ ràng, cụ thể... để tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư; tăng cường cải cách TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách công vụ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập nhằm thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh…/.

Xem thêm