Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7):

Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”

Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những năm qua các cấp, ngành chức năng tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" với nhiều hoạt động thiết thực.

Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” ảnh 1

Những năm qua các cấp, ngành chức năng của tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. Cùng với các hoạt động thường xuyên khác, hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã thực hiện tốt việc tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách. Tính riêng năm 2020, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị, địa phương giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi cho 544 trường hợp, thực hiện chế độ điều dưỡng cho 1.351 trường hợp; phối hợp tìm kiếm mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong; tuyên truyền, vận động thu hồi trợ cấp ưu đãi người có công hưởng không đúng quy định; xây dựng và sửa chữa 28 ngôi nhà; tặng 16 sổ tiết kiệm từ nguồn Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" các cấp.

Đối với việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay toàn tỉnh có hơn 1.000 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công, các cấp, ngành trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực để cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” đã tạo ý thức và hành động thiết thực, sâu rộng trong cộng đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc tổ chức tốt hoạt động thăm, tặng quà người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho 246 đối tượng người có công, thân nhân người có công và các đối tượng chính sách khác; quyết định phục hồi chế độ ưu đãi đối với 01 thương binh. Đề nghị Cục Người có công báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 29 liệt sĩ. Phối hợp xây dựng kế hoạch xây nhà bia ghi tên liệt sĩ tại các xã Xuân Lạc, Nam Cường (Chợ Đồn) và xã Yến Dương (Ba Bể). Cải tạo, sửa chữa 01 đền tưởng niệm liệt sĩ tại huyện Na Rì và 17 nhà bia ghi tên liệt sĩ cấp xã tại các huyện Na Rì, Chợ Mới, Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và TP. Bắc Kạn. Sửa chữa 45 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Bể.

Với sự chăm lo, hỗ trợ của các cấp, ngành và sự nỗ lực của chính các gia đình người có công, đến nay hơn 90% hộ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh thường xuyên được cải tạo, sửa chữa bảo đảm trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu việc thăm viếng của thân nhân và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tôn vinh người có công với đất nước.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian tới toàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa XII) "Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng"; các nội dung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Triển khai thực hiện đồng bộ chế độ ưu đãi nhằm nâng cao mức sống người có công để bản thân và gia đình họ có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú, thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án về giáo dục và đào tạo, dạy nghề, việc làm… Thực hiện tốt công tác rà soát, thăm nắm tình hình người có công còn khó khăn về nhà ở để hỗ trợ theo quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và từng bước xã hội hoá công tác "Đền ơn, đáp nghĩa". Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách được thực hiện công bằng, chính xác./.

Hoàng Vũ

Xem thêm