Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại Sở Y tế

Đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị y tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 09/01, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 cùng đoàn công tác tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” tại Sở Y tế.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại cuộc giám sát.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại cuộc giám sát.

Trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn được bổ sung 154 tỷ đồng để phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho hệ thống y tế cơ sở.

Theo đó, Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư 03 dự án, gồm: Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 trung tâm y tế tuyến huyện, với tổng mức đầu tư là hơn 82 tỷ đồng; dự án xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng và dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 trung tâm y tế tuyến huyện, với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng. Thời gian thực hiện các dự án trên là từ năm 2022 - 2024. Riêng trong năm 2023, tổng kinh phí phân bổ vốn cho 03 dự án trên là 65 tỷ 900 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%.

Về tiến độ, triển khai các dự án, đến nay, đối với các dự án đầu tư xây mới, nâng cấp và cải tạo cơ sở hạ tầng 03 trung tâm y tế huyện và 04 trạm y tế xã chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu và thi công. Đối với dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 trung tâm y tế tuyến huyện, chủ đầu tư đang hoàn thiện thông số kỹ thuật và dự toán chi tiết các danh mục trang thiết bị để làm cơ sở tổ chức các bước đấu thầu mua sắm theo quy định. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp báo giá của các đơn vị cung cấp và thẩm định giá đối với 40 danh mục trang thiết bị còn lại do không thỏa mãn yêu cầu báo giá (vượt tổng mức đầu tư so với giá thiết bị khái toán ban đầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), dẫn đến phải họp lại hội đồng chuyên môn để thống nhất điều chỉnh cắt giảm cấu hình.

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, cũng như xây dựng tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và giá gói thầu mua sắm trang thiết bị gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án, nhất là dự án mua sắm trang thiết bị.

Từ những khó khăn trên, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ ngành Y tế khi có kiến nghị đề xuất tháo gỡ trong quá trình triển khai. Đề nghị Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cập nhật, sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị y tế và hướng dẫn thông tin trang thiết bị phải kê khai giá và thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập theo quy định... để các địa phương có đủ cơ sở thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 chia sẻ với ngành Y tế đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 43, ngành Y tế đã tham mưu báo cáo có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thực hiện 3 nội dung về xây dựng hạ tầng trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện triển khai chậm; nhất việc mua trang thiết bị y tế cũng còn nhiều vướng mắc, khó khăn... Từ sau khi có chủ trương đầu tư đến khi khởi công thực hiện, thời gian quá lâu, dẫn đến công trình sửa chữa chậm tiến độ.

Đồng chí đề nghị Sở Y tế bổ sung báo cáo cụ thể, đầy đủ hơn tất cả các nội dung liên quan đến ngành; báo cáo chi tiết công tác giải ngân sau khi điều chỉnh vốn; đặc biệt phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trung tâm y tế tuyến huyện.../.

Xem thêm