Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số theo Chương trình 135

Năm 2012 Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì, phối hợp tổ chức 65 lớp tập huấn và 32 lớp dạy nghề cho trên 2.000 thanh niên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Năm 2012 Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì, phối hợp tổ chức 65 lớp tập huấn và 32 lớp dạy nghề cho trên 2.000 thanh niên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thanh niên dân tộc thiểu số được đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn đào tạo các khóa học.
Thanh niên dân tộc thiểu số được đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn đào tạo các khóa học.

Các nghề đào tạo chủ yếu là: Sửa chữa máy nông nghiệp, sản xuất chế biến gỗ, may và thiết kế thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật xây dựng, chăn nuôi, trồng trọt… Bên cạnh các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, việc tổ chức đào tạo nghề hệ trung cấp trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai thực hiện tốt. Hằng năm các đối tượng thuộc diện chính sách như người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số… được hưởng các chế độ ưu đãi về học nghề theo quy định của nhà nước.

Lưu Bích

Xem thêm