Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân”, "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân”, "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ Ba - năm 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ Ba - năm 2021 trên trang Báo Bắc Kạn để lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ BA – NĂM 2021

(Gửi kèm Công văn số 871/SVHTTDL-QLVH ngày 30 tháng 7 năm 2020)   

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Địa chỉ

Di sản văn hóa phi vật thể hiện đang nắm giữ

Ghi chú

1

Lưu Đình Bạo

1942

Tày

Thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn

Tri thức dân gian

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"

2

Nguyễn Đăng Lưu

1946

Tày

Tổ Nhân Dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian và tập quán xã hội

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"

3

Ma Văn Vịnh

1943

Tày

Thôn Phiêng Dường, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

4

Văn Tiến Khởi

1975

Tày

Thôn Khuổi Tặc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

5

Bế Văn Giai

1976

Tày

Thôn Bản Thi, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

6

Nông Trọng Quyết

1959

Tày

Thôn Hợp Nhất, xã Đại Xảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

7

Nguyễn Đình Kim

1960

Tày

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

8

Nông Văn Hồ

1962

Nùng

Thôn Thôm Chản, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ thuật trình diễn dân gian và tập quán xã hội

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

9

Vũ Thị Xinh

1972

Kinh

Tổ 17, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

10

Đoàn Thị Quyên

1958

Kinh

Tổ 5, phường Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

ĐNXT danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.871.418.

Thời gian nhận ý kiến góp ý trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng Báo./.

Xem thêm