Đánh giá tình hình hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quý III năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/10, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ theo kế hoạch, các nhiệm vụ đặc thù năm 2023 do Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền Kết luận số 231-KL/TU ngày 07/7/2023 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (khóa XII) về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền các nghị quyết do HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 14) ban hành; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); tuyên truyền về phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên, chi bộ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV gồm các nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG theo kế hoạch năm 2023, tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với phát triển và nâng cao các sản phẩm OCOP; tích cực, khẩn trương thực hiện các nội dung giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2023; thực hiện tốt Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư"...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đạt được trong quý III.

Đối với nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Chủ động rà soát các nhiệm vụ được giao và tập trung chỉ đạo thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác nắm tình hình tại cơ sở để có kiến nghị, đề xuất với tỉnh kịp thời. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động liên quan tới Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".../.

Xem thêm