Đánh giá quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 31/01, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá Quy chế phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía Thường trực HĐND tỉnh có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Về phía Thường trực UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh. Thường trực Ủy ban MTTQ có đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Hoàng. Dự cuộc họp có Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân và đại diện Văn phòng, cơ quan 3 đơn vị phối hợp.

Thực hiện Quy chế phối hợp, 03 cơ quan đã chủ động triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đã phát huy tính chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và tham dự các hội nghị, phiên họp do mỗi bên tổ chức. Qua đó, nội dung kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; kịp thời tiếp nhận, phản ánh và đôn đốc việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung cho ý kiến giữa hai kỳ họp… góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Qua công tác phối hợp, đã phát huy tính chủ động của các bộ phận và từng cán bộ, công chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các cơ quan.

Tuy nhiên công tác phối hợp còn một số hạn chế như: Chất lượng một số tờ trình chưa cao, chưa được chuẩn bị kỹ nên phải rút khỏi chương trình kỳ họp để xây dựng lại, trình vào kỳ họp sau; còn có nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo tiếp thu giải trình chưa được đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao; một số tờ trình, báo cáo tiếp thu giải trình gửi chậm so với thời gian quy định… Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát, khảo sát, thậm chí có tổ chức không gửi báo cáo giám sát mặc dù được thông báo, đôn đốc…

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy và thực hiện tốt công tác phối hợp trong năm 2024. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên cơ sở nội dung quy chế phối hợp, đánh giá tại báo cáo này, khẩn trương tổ chức tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan trong việc triển khai Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo hiệu quả. Thống nhất tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 07/02/2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình khẳng định: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giải quyết khiếu nại của cử tri, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong năm 2024, các đơn vị cần thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ hơn. Ngoài các nội dung trong quy chế phối hợp, nếu thực tế phát sinh các vấn đề cần giải quyết ngay thì chủ động phối hợp, trao đổi để bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời. Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đại biểu, phát huy tốt hơn vai trò đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, đặc biệt là phản biện chính sách tác động trực tiếp đến người dân. Các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, tránh tình trạng cùng một đơn thư chuyển đến nhiều cơ quan xem xét, giải quyết.../.

Xem thêm