Đánh giá kết quả xây dựng mô hình CLB hát Then - đàn Tính ở Ngân Sơn

Sau 4 tháng thành lập, Câu lạc bộ (CLB) hát Then - đàn Tính huyện Ngân Sơn vừa tổ chức chương trình biểu diễn để báo cáo, nghiệm thu mô hình.

Biểu diễn các tiết mục hát then để đánh giá chất lượng và nghiệm thu nội dung sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện mô hình câu lạc bộ hát then đàn tính ở thị trấn Nà Phặc
Biểu diễn các tiết mục hát Then để đánh giá chất lượng và nghiệm thu. 

Tháng 3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Ngân Sơn triển khai xây dựng mô hình CLB hát Then - đàn Tính huyện Ngân Sơn tại thị trấn Nà Phặc với 20 hội viên tham gia.

Câu lạc bộ đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ mua 5 chiếc đàn Tính, 2 xóc nhạc. Các thành viên đã tích cực luyện tập các làn điệu Then truyền thống, đến nay đã tự tin biểu diễn một số làn điệu Then - đàn Tính.

Theo đánh giá, bước đầu Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính huyện Ngân Sơn hoạt động hiệu quả, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tạo tiền đề quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương./.

Đình Văn

Xem thêm