Đánh giá kết quả ứng dụng, nhân rộng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 20/12, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả ứng dụng, nhân rộng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiệm thu giai đoạn 2016-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở KH&CN Bắc Kạn phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở KH&CN Bắc Kạn phát biểu tại hội thảo.

Theo báo cáo đánh giá của Sở KH&CN Bắc Kạn, từ năm 2016 - 2022, trên địa bàn tỉnh có 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu, gồm: 40 nhiệm vụ cấp tỉnh và 02 nhiệm vụ Trung ương thuộc chương trình nông thôn miền núi. Tổng số 16 đề tài và 26 dự án, trong đó lĩnh vực khoa học nông nghiệp có 27 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ có 06 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học y dược 03 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học xã hội 06 nhiệm vụ.

Kết quả nghiệm thu: Có 06 nhiệm vụ được nghiệm thu xếp loại xuất sắc; 29 nhiệm vụ xếp loại khá; 07 nhiệm vụ xếp loại đạt yêu cầu. Trong 42 đề tài, dự án được nghiệm thu có 03 đề tài, dự án không thuộc đối tượng nhân rộng; 04 nhiệm vụ không duy trì; các đề tài, dự án còn lại được duy trì, nhân rộng tốt.

Hội thảo có nhiều ý kiến đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai giai đoạn 2016-2022 có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thảo có nhiều ý kiến đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai giai đoạn 2016-2022 có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội thảo các ý kiến tham luận đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Các đại biểu tham dự, đặc biệt là đại diện các doanh nghiệp, HTX đã có những đề xuất, kiến nghị được tiếp tục duy trì, nhân rộng các nhiệm vụ khoa học đã được nghiệm thu trong giai đoạn 2016 - 2022./.

Xem thêm