Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chiều 20/01, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh tủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn.

Qua một năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 3 cơ quan đã chủ động triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp. Các cơ quan đã phát huy tính chủ động và nỗ lực thực hiện tốt phần công việc của mình, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và tham dự đầy đủ các hội nghị, phiên họp do mỗi bên tổ chức.

Qua đó, nội dung các kỳ họp, giám sát có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; kịp thời tiếp nhận, phản ánh và đôn đốc việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung cần cho ý kiến giữa hai kỳ họp... góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2021, HĐND tỉnh tổ chức 08 kỳ họp HĐND, trong đó, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức 02 kỳ họp, xem xét 15 báo cáo của UBND tỉnh, thông qua 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền; HĐND khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức 06 kỳ hop, xem xét 52 báo cáo của UBND tỉnh, thông qua 80 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và những vấn đề khác có liên quan đến kỳ họp. Ngay sau khi nghị quyết HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, giao các sở, ngành hướng dẫn, cụ thể hóa các nghị quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền nội dung các nghị quyết bằng các hình thức như: Các cuộc họp thôn, tổ dân phố; trên các phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, năm qua HĐND tỉnh tổ chức, triển khai 07 cuộc giám sát, 05 cuộc khảo sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm. Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động giám sát đảm bảo thống nhất, hạn chế tình trạng trùng chéo về thời gian, địa bàn, đối tượng giám sát.

Về công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 04 đợt tiếp xúc cử tri tại 52 điểm trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đã tổng hợp 316 ý kiến của cử tri toàn tỉnh. Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm để các sở, ngành, địa phương, tập trung xem xét, trả lời, giải quyết, gửi cử tri, các đơn vị liên quan theo quy định và tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả giải quyết tại các kỳ họp.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HÐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ. Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Theo đó, tiếp nhận 97 đơn của công dân, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 50 đơn, trả lời công dân 11 đơn, lưu 35 đơn, khảo sát 01 đơn...

Năm 2022, các cơ quan thực hiện Quy chế phối hợp đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là: Tiếp tục duy trì, phát huy và thực hiện tốt công tác phối hợp trong năm 2022, nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp trong các công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND, phản biện xã hội; giám sát; tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp HĐND...

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghi.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa Quy chế phối hợp trong thời gian tới như: Thống nhất cách tổng hợp ý kiến giữa 3 bên khi tiến hành tiếp xúc cử tri; xem xét điều chỉnh báo cáo kết quả kỳ họp tại các cuộc tiếp xúc cử tri với nội dung ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm; chủ động thực hiện sớm việc chuyển các tờ trình cho HĐND trước mỗi kỳ họp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, 3 cơ quan cần thực hiện tốt công tác phối hợp trong bàn, soạn thảo nghị quyết, nhằm đánh giá sát thực tình hình thực tế đúng với quy định và phù hợp với điều kiện của tỉnh; nâng cao chất lượng tờ trình báo cáo đánh giá tác động; thành viên UBND có trách nhiệm hơn trong việc tham gia kỳ họp, thảo luận các vấn đề tại kỳ họp khi được mời tham dự; duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết đến toàn thể Nhân dân; thống nhất trong hoạt động giám sát, khảo sát; nâng cao chất lượng, kỹ năng tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.../.

Quý Đôn  

Xem thêm